Konstiga sammanträffanden i ditt liv. Små nyfiken fakta. Aningar. Telepati. Händer det till dig? por Hjalmar Lagerkvist

Llegaste aquí para descargar Konstiga sammanträffanden i ditt liv. Små nyfiken fakta. Aningar. Telepati. Händer det till dig? en pdf y otros formatos. Bajar Konstiga sammanträffanden i ditt liv. Små nyfiken fakta. Aningar. Telepati. Händer det till dig? epub es sencillo. Aquí tienes toda la información necesaria.

¿De qué se trata este título?

Sidorna 130. Från tidigaste tankegångar trodde mänskligheten att vissa signifikanta tillfälligheter var tecken genom vilka en högre filosofisk eller gudomlig nivå försökte interdialera med män.Under de senaste tre århundradena hade detta blivit raderat från de nya vetenskapliga riktningarna. Extraordinära sammanträffanden betraktades som konsekvenser av fallet. Vem som helst som ville tolka extraordinära händelser som gudomliga signaler mockades.På samma sätt betraktades framtidsvisionerna som illusioner eller till och med tecken på obalans. Detta trots att många hade upplevt dessa extraordinära fakta.Vetenskapen förnekade existensen av en psykisk dimension som människans sinne kunde interagera med. Enligt den gemensamma opinionen var den enda befintliga verkligheten materiella föremål. Men på 1980-talet visade experiment i kvantfysik existensen av ett universum som inte bara består av materia. Detta universum håller en nivå där energi och information inte drabbas av gränserna för rymd och tid som är typiska för klassisk fysik.Detta bekräftar alla intuitioner som mognas i mänsklighetens historia. Dessa insikter i begreppet “Soul of the World” uttalas av den grekiska filosofen Platon. På senare tid, den schweiziska psykologen Carl Gustav Jung elaborsato av ‘kollektiva omedvetna teori. “Den här boken undviker att undersöka alltför specialiserade ämnen. Författaren följer tydligt läsaren med att förstå de tre nivåer som utgör en enda verklighet.Den första nivån är den fysiska, som ingår i vår dagliga upplevelse. Den andra nivån är den som beskrivs av kvantfysik, som är typisk för de minsta elementära atomartiklarna.Den tredje är den psykiska nivån som kallas “non-locality”. Det är den andliga nivån, som inte kan vara fysiskt belägen någonstans.Denna väg av kunskap avser nya upptäckter som erkänns av officiell vetenskap. De konstiga sammanträffanden och fenomenen i sinnet blir viktiga delar av en ny och överraskande verklighet.

Konstiga sammanträffanden   i ditt liv. Små nyfiken fakta. Aningar. Telepati. Händer det till dig? Hjalmar Lagerkvist

Datos del libro
Bruno Del Medico Editore 2020
ISBN: 9791220235570
Idioma: Español
Formatos: PDF EPUB KINDLE, compatible con Windows, Andriod, Mac, iOS y otros

El autor es

Hjalmar Lagerkvist

Datos del fichero:

  • Visitas al PDF: 1482
  • Descargas totales: 941
  • Tamaño del archivo: 664KB

Ver más Libros de Ciencia

Términos de búsqueda:
Konstiga sammanträffanden i ditt liv. Små nyfiken fakta. Aningar. Telepati. Händer det till dig? epub, Konstiga sammanträffanden i ditt liv. Små nyfiken fakta. Aningar. Telepati. Händer det till dig? gratis completo, Konstiga sammanträffanden i ditt liv. Små nyfiken fakta. Aningar. Telepati. Händer det till dig? sin registrarse en pdf

El precio de este libro en otras tiendas es de…

$424.22

>>> Pero AQUÍ lo tienes GRATIS <<<

¿Cómo descargar este y todos los libros del sitio?

  1. 📕Registrate gratis AQUÍ por 1 mes
  2. 📕Antes que termine el mes, CANCELA la membresia
  3. 📕Disfruta de todos los libros y contenidos que necesites
Registrate aquí